pijl
  1. Je bent nu hier:
  2. Home
  3. /
  4. Vereniging
  5. /
  6. Historie

Historie

IJsvereniging W.V.F. is opgericht op 15 december 1939. Het doel van de vereniging is het bevorderen van de schaatssport in de breedste zin.

DE GESCHIEDENIS VAN DE IJSVERENIGING “WESTENHOLTE-VOORST-FRANKHUIS”

De ijsvereniging W.V.F. is officieel opgericht op 15 december 1939. Ruim voor deze datum is er ook al een ijsvereniging geweest. De naam was volgens oude gegevens “IJsclub Westenholte Voorst”. De juiste datum van oprichting en de duur van het bestaan is niet meer te achterhalen. Voor de oprichting van de huidige ijsvereniging vonden er ook in de dertiger jaren al wedstrijden plaats en wel op de grote kolk. Aangezien deze kolk door de grote diepte niet altijd even betrouwbaar was werd er, indien mogelijk, geschaatst op ondergelopen weiland op de plaats van de huidige Mr. Koolenweg en de Hertshooiweg. Volgens enkele oudgedienden werd er fel gestreden voor de ereplaatsen o.a. door de heren Klaas Jan en Lux Eikenaar, Gerrit Hultink, Gerhard van Vilsteren en Klaas Riezebos.

Van de beginjaren is niet veel op schrift aanwezig. Uit oude kranten is als eerste datum van de oprichtingsvergadering naar voren gekomen woensdag 24 januari 1940. De vergadering werd geleid door het toenmalige hoofd der school de heer W. Schaap. Staande de vergadering gaven zich een 50-tal personen op als lid. In het voorlopige bestuur namen plaats de heren H.J. Eikenaar, G. Eikenaar, H.J. Jacobs, A. Heddema en G. van Dijk. Vanuit de krant bleek later dat er op 15 december 1939 al een wedstrijd werd georganiseerd door de heren H.J. Eikenaar (de smid), G. Eikenaar (de timmerman), G. van Dijk, T. Kluin, A. Heddema en Jac. Brink. Uit eigen zak werden geldprijzen beschikbaar gesteld. Deze datum is dan ook aangehouden als oprichtingsdatum en als zodanig vastgelegd in de statuten van de vereniging.

In de eerste en moeilijke oorlogsjaren werden door de schaatsers de broekspijpen in de sokken gedaan, het jasje uit en rijden maar. Soms werd volgens oude leden de bovenbroek uitgedaan en schaatste men in de lange “onderbokse”. Omdat er verder nog geen vertier was trokken wedstrijden heel veel belangstelling. Bijna iedereen was aanwezig. En wat dacht u van schaatsen op de kolk in het licht van maan en sterren? Was er voor de jeugd iets mooiers denkbaar? De jongens hielden overdag vaak hockeywedstrijden, terwijl tikkertje en slingeraanhalen geliefde spelletjes waren. 

Bij zware vorst werden en door de ouderen vaak tochten georganiseerd. Door de Mastenbroeker-polder naar Kampen, maar ook via het Zwartewater naar Zwolle. Later werd de huidige ijsbaan aangelegd. Ook werd een begin gemaakt met de bouw van een clubhuis . Eerst was er tot 1949 gebruik gemaakt van een open keet bestaande uit 3 wanden en een dak van zeildoek. Van deze zeer kleine koek- en zopie-kraam werd in 1952 overgegaan naar een nieuw aangelegde consumptietent en een kleedruimte. Op de ledenvergadering van 6 november 1953 gaf de penningmeester een uitvoerig verslag over de werkzaamheden en maakte bekend dat de totale kosten 1780 gulden hadden bedragen. Hierna werd doorgebouwd en op 9 november 1956 werd de ledenvergadering geopend met de woorden: "Welkom op de vergadering in ons eigen clubgebouw.

Op 29 juli 1958 werd door de buitengewone ledenvergadering akkoord gegaan met de bouw van een heel nieuw clubhuis. Ondanks allerlei tegenslagen, zoals een zware storm die alle rechtopstaande spanten weer op aarde terugbracht, werd op 10 oktober 1959 het nieuwe clubhuis geopend. Op 13 april 1960 werd door de voorzitter bekend gemaakt dat het nieuwe clubhuis "De Ark" zou gaan heten. Mede op verzoek van de gymnastiek en de voetbalvereniging zou er een hoog plafond in komen. Vanaf de opening werden bruiloften, toneelavonden, etc gehouden. Accountantskantoor Brink hield controle op alle financiele gegevens.

Op 1 november 1964 werd "De Ark" aan de recreatiestichting W.V.F. verkocht voor een bedrag van 10.000 gulden. De gemeente nam in het jaar daarop het weiland waarop de ijsbaan lag over van een particulier. De ijsvereniging mocht 20 jaar lang vrij van het gebouw gebruik maken. In de jaren erna is het gebouw steeds verder uitgebreid en geworden wat het nu is.